מדדים נפוצים ל ROI

מדדים נפוצים ל ROI

 

מדד הערכה חיצונית (מתייחסת לאפקטיביות)
כלומר, האם בעקבות פתרונות ההדרכה התרחשו השינויים המיוחלים ולקוח הארגוני שיפר תוצאות עסקיות ,לדוגמא צמצום פערי כשירות – (בהתייחס לדוגמא לעיל) האם יעד המכירות השתפר ב20% בעקבות הסדנה והחניכה?

מדד הערכה פנימי (מתייחס לאיכות ויעילות תהליכי ההדרכה)
מדידת היעילות הינה
: הערכת האופן בו מנוצלים משאבי המחלקה , שילוב אלמנטים חשובים במדידת יעילות הינם "עלות" ו"תפוקה מוגדרת".

דוגמאות לנושאים מדידים ביעילות הינם : תקציב הדרכה, עלות פיתוח חומרי הדרכה,מספר מופעי הקורס (כמות הלומדים שנחשפו לקורס) או יחס ממוצע בין מדריך לחניכים בכתה.
קיצור זמן למידה, התאמת מרצים לקהלי יעד ,חתירה מתמדת לחיסכון בניירות צילום וכו'.

 מדד משוב לקוחות (סובייקטיבי)
האם הלקוחות הפנימיים (המשתתפים והמנהלים שלהם) מעריכים שקיבלו את פעילות ההדרכה הנכונה ואת התכנים והכלים היישומיים התואמים לצרכיהם (בלא קשר לתוצאות החזויות)
סיכום המשובים יתועד ויהווה כלי שיפור מתמיד .שינוי גודל גופנים
ניגודיות
×